Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”
logo KiP
Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” jest niezależną od jakichkolwiek grup i organizacji politycznych fundacją mającą na celu szerzenie idei spra­wie­dli­wości społecznej, wolności słowa i badań naukowych, a także walkę z każdym przeja­wem dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, przynależność narodową i świato­pogląd...
(Ze statutu Fundacji)Kontakt:  Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”,  ul. Twarda 60,  00-818 Warszawa
telefon:  624 17 27,  tel./fax:  625 36 26,  e-mail:   redakcja@iwkip.org