Strona główna  |  Numer bieżący  |  Archiwum  |  Biblioteka „Bez Dogmatu”  |  Listy do redakcji

Nr 58 - jesień 2003

W numerze między innymi:

Lewica zeszła z kursu!
Krzysztof Lubczyński

Papieski lek na zło kapitalizmu
Marek Krakowski
Rozumność utopii
Michał Kozłowski, Sebastian Michalik,
Jan Woleński, Tomasz Żukowski
Odtrącenie Saula
Helena Eilstein
Biedni – do zbawienia potrzebni
Andrzej Dominiczak
Jak się zbudzi, to nas zje
Błażej Warkocki

Troski i strapienia

Wyrok za krzyż...

Spis treści całego numeru

Numery archiwalne:
Nr 55, inne

Polecamy:
Gorąco polecamy książki z serii
Biblioteka Bez Dogmatu
oraz książki wydawnictwa Prometeusz

Wybrane artykuły z pisma naszych amerykańskich przyjaciół (po angielsku)Kwartalnik kulturalno-polityczny (58)

Pismo niezależne, nie będące organem żadnej partii, ugrupowania ani stowarzyszenia.

 

Redaguje zespół:
Katarzyna Chmielewska,
Andrzej Dominiczak, Michał Kozłowski,
Krzysztof Lubczyński, Katarzyna Nadana,
Piotr Rymarczyk, Tomasz Żukowski

Redaktor odpowiedzialny za numer:
Katarzyna Chmielewska

Stali współpracownicy:
Marian Hillar, Anna Kalenik,
Tomasz Krzyżanowski, Mateusz Kwaterko,
Leszek Nowak, Barbara Stanosz, Katarzyna
Szumlewicz, Piotr Szumlewicz, Jan Woleński

Rysunki:
Marek Chaczyk, Paweł Różewicz

Projekt okładki:
Andrzej Pągowski i Maciej Kałkus

Adres redakcji:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
Telefon: (22) 624 17 27  Fax: (22) 625 36 26

Prenumerata:
Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, rysunkami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl w cenie 26 zł rocznie (4 numery)


Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)