Strona główna  |  Numer bieżący  |  Biblioteka „Bez Dogmatu”  |  Prenumerata  |  Listy do redakcji

Nr 67 - zima 2006

W numerze między innymi:

Kryptonim – „rewolucja moralna”
Krzysztof Lubczyński

Wielkość nacjonalistycznego populizmu
Michał Kozłowski
Koniec płacy
Chmielewska, Krakowski, Podróżny, Święćkowska, Szumlewicz, Żukowski
Katolicki mit narodu
Tomasz Żukowski
Modernizacja i konflikt
Jermaczek, Mergler, Warkocki
Spór o Ewę
Agnieszka Kęcińska-Stypułkowska
Żebyśmy zdrowi byli!
Spis treści całego numeru

Numery archiwalne:
Nr 55, Nr 58, Nr 59, Nr 60, Nr 61, Nr 62,
Nr 63, Nr 64, Nr 65, Nr 66, inne

Polecamy:
Gorąco polecamy książki z serii
Biblioteka Bez Dogmatu
oraz książki wydawnictwa Prometeusz


 

Wybrane artykuły z pisma naszych amerykańskich przyjaciół (po angielsku)Kwartalnik kulturalno-polityczny (67)

Pismo niezależne, nie będące organem żadnej partii, ugrupowania ani stowarzyszenia.

 

Redaguje zespół:
Katarzyna Chmielewska, Andrzej Dominiczak,
Michał Kozłowski, Krzysztof Lubczyński,
Katarzyna Nadana, Piotr Rymarczyk,
Tomasz Żukowski

Redaktor odpowiedzialny za numer:
Tomasz Żukowski

Stali współpracownicy:
Marian Hillar, Anna Kalenik,
Tomasz Krzyżanowski, Mateusz Kwaterko,
Leszek Nowak, Barbara Stanosz, Katarzyna
Szumlewicz, Piotr Szumlewicz, Jan Woleński

Rysunki:
Marek Chaczyk

Projekt okładki:
Andrzej Pągowski i Maciej Kałkus

Adres redakcji:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
Telefon: (22) 624 17 27  Fax: (22) 625 36 26

Prenumerata:
Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, rysunkami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl w cenie 26 zł rocznie (4 numery). Cena rocznej prenumeraty zagranicznej wynosi równowartość 20 dolarów amerykańskich za wysyłkę pocztą lotniczą, 15 dolarów za wysyłkę pocztą zwykłą.


Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)