Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” poleca poniższe pozycje w sprzedaży wysyłkowej:
Biblioteka Bez Dogmatu
Christopher Hitchens
Misjonarska miłość

Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto żywi ambiwalentne uczucia wobec politycznych wpływów kościoła katolickiego i jego dogmatów (zwłaszcza tych, które odnoszą się do życia seksualnego i prokreacji), wobec roli mediów w kreowaniu fałszywego obrazu rzeczywistości lub wobec tego, co możemy, powinniśmy lub nie powinniśmy robić dla tych, którym nie powiodło się w życiu.
Po przeczytaniu tego błyskotliwego i elegancko napisanego eseju, może się okazać, że Matka Teresa wiele straci w naszych oczach.
Wydanie drugie, rozszerzone
Stron 140, cena 25 zł

Bruno Devos
Byłem w Opus Dei
Autor był członkiem Opus Dei przez 13 lat. W książce opowiada o tym trudnym okresie w swoim życiu, a wiarygodność jego relacji umacniają świadectwa innych członków organizacji, fragmenty nieznanych dotąd pism jej założyciela, tajne instrukcje, regulaminy i inne niepublikowane wcześniej dokumenty.
Powstałe w 1928 roku Opus Dei okazuje się być wiernym dzieckiem swoich czasów - czasów rozkwitu autorytarnych nacjonalizmów, kultu przemocy i kultury drapieżnego witalizmu, z której wyłoniły się reżimy autorytarne i faszystowskie tamtych lat. Organizacja jawi się jako heretycka i totalitarna, bezwzględnie dławiąca potrzeby duchowe i emocjonalne swoich członków. Przychodzi jej to tym łatwiej, że tak jak w przypadku sekt potępianych przez Kościół katolicki, ofiarami jej agresywnego werbunku są w większości dzieci. Przejmująca swoim autentyzmem praca Bruno Devosa jest ważnym źródłem wiedzy na temat Opus Dei - jednej z najbardziej zagadkowych organizacji religijnych świata.

Stron 230, cena 25 zł

Jakub Majmurek, Piotr Szumlewicz
PRL bez uprzedzeń
Chcemy spojrzeć na PRL bez uprzedzeń, z punktu widzenia wartości i przy pomocy teorii i narzędzi współczesnej lewicy. Pisząc o PRL-u mamy na myśli nie tylko tamtejsze państwo, nie chcemy pisać kolejnej historii politycznej. Podjęliśmy próbę pokazania przemian zachodzących w tym okresie w społeczeństwie, w kulturze czy w gospodarce. Chcemy również pokazać PRL z punktu widzenia grup do tej pory w niewielkim stopniu dostrzeganych w polskiej historii, takich jak mniejszości seksualne czy kobiety.
Okres Polski Ludowej rodzi pytania, z którymi współczesna polska lewica musi się zmierzyć, jeżeli chce skutecznie walczyć z prawicą na polu idei. Lewica musi dziś odkłamać PRL.

 

Stron 228, cena 25 zł (nakład wyczerpany)

Paul L. Williams
Watykan zdemaskowany
Autor odsłania przed nami najskrytsze tajemnice Watykanu; jak - dzięki powiązaniom z państwami faszystowskimi - z bankruta przedzierzgnął się on w bogacza i stał się wielce dochodowym przedsiębiorstwem, zaangażowanym m.in. w produkcję broni i środków antykoncepcyjnych; ujawnia kulisy współpracy Kościoła z międzynarodową mafią, tajniki gigantycznych oszustw finansowych i niepokojące fakty towarzyszące śmierci Jana Pawła I. Przedstawia wreszcie nieznane dotąd szczegóły afery pedofilskiej w Kościele amerykańskim, rewelacje na temat uwikłania Watykanu w handel narkotykami i nielegalne składowanie toksycznych odpadów przemysłowych na terenie Polski. Poznajemy całą mroczną historię Państwa Watykańskiego, od konkordatu z Mussolinim, po ostatnie lata pontyfikatu Jana Pawła II, gdy Spółka Watykan bez przeszkód prowadziła swoje często nielegalne, a zawsze moralnie dwuznaczne interesy


Stron 248, cena 30zł (nakład wyczerpany)

El Szaddaj
Sprzeczności w Biblii
Bóg stworzył człowieka 23 października 4004 p.n.e. o 4 rano. W Rozdziale I Księgi Rodzaju czytamy, że stworzył go (mężczyznę i niewiastę) „na swój obraz”,
a w rozdziale II tej samej księgi, że „ulepił człowieka (mężczyznę) z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza życie”. Jednak Pismo nie traktuje tylko o powstaniu świata i życia. Chce być także, a może przede wszystkim, autorytetem w sprawach moralności i wiary! Jak jednak rozumieć jego przesłanie, gdy w jednym miejscu czytamy, że Pan kłamstwo zaleca, a w innym, że przed nim przestrzega; gdy zabójstwo, niewolnictwo, gniew i nienawiść są jednocześnie potępiane i pochwalane. Sprzeczne zakazy i nakazy dotyczą spraw poważnych, jak posłuszeństwo wobec władców czy równe prawa kobiet, i bagatelnych, jak noszenie przez mężczyzn długich włosów lub picie trunków, co Pan gani niemal równie często, jak pochwala. Jak w sumieniu i w rozumie pogodzić te sprzeczne pochwały i przygany, zalecenia i zakazy? Przecież Kościół naucza, że wiara ma być aktem rozumnym, a nie prawdą przyjętą ślepo, bez uzasadnienia.

Stron 220, cena 25 zł

Tom 1
Z punktu widzenia humanizmu
Pierwszy tom serii wydanej z inicjatywy grona osób związanych z kwartalnikiem Bez Dogmatu zawiera wybór tekstów w siedmiu działach tematycznych: Racjonalizm, Wiara a wiedza, Nauka i pseudonauka, Religia i wartości, Seks: biologia i moralność, Prawo i moralność, Kościół z tego świata. Autorami tych nigdy dotąd nie publikowanych prac są: prof. dr hab. Marian Przełęcki, prof. dr hab. Jan Woleński, prof. dr hab. Krzysztof Dołowy, prof. dr hab. Helena Eilstein, dr hab. Mariola Flis, prof. dr hab. Barbara Stanosz, prof. dr hab. Leszek Nowak, prof. dr hab. Zdzisława Piątek, dr Magdalena Środa, dr Bohdan Chwedeńczuk, dr hab. Andrzej Flis i dr Krzysztof Lubczyński.

 

 

Stron 241, cena 20 zł

Tom 2
Nauka i pseudonauka - filozofia i religia
Kolejna pozycja naszej bibliteki to zbiór artykułów amerykańskich uczonych i filozofów na temat prawdy i fałszu, nauki i antynauki, nowej ery, filozofii i religii. Niemal wszystkie (z wyjątkiem tekstu E. Guthriego) zostały opublikowane w pismach reprezentujących w USA myśl humanistyczną - racjonalistyczną i pronaukową: w kwartalniku Free Inquiry i dwumiesięczniku Skeptical Inquirer. Dzięki życzliwości redakcji tych niedostępnych w Polsce czasopism możemy zapoznać naszych czytelników z jednym z ich głównymi wątkami tematycznymi, co najmniej równie ważnymi i aktualnymi w Polsce, jak w USA.

 

 

Stron 233, cena 20 zł (nakład wyczerpany)

Tom 3
Zakazany owoc
Paul Kurtz, profesor filozofii, wykładał między innymi w Trinity College, Vassar College, Queens College oraz w Stage University of New York w Buffalo. Zakazany owoc jest jego główną publikacją poświęconą zagadnieniom etyki. Zawiera ona koncepcję moralności uwolnionej od religijnych iluzji, a stanowiącej owoc doświadczeń i przemyśleń wielu pokoleń, które - wbrew biblijnemu zakazowi - spożywały owoce z drzewa poznania dobra i zła. Autor opisuje naturę i rodzaje powinności moralnych oraz wartości, których urzeczywistnianie jest warunkiem dobrego, bogatego i twórczego życia. Omawia najważniejsze prawa człowieka i jego podstawowe wolności w sferze życia prywatnego. Apeluje o edukację rozbudzającą wrażliwość moralną, ale kształtującą także umiejętność samodzielnej, krytycznej refleksji etycznej.

 

Stron 245, cena 20 zł

   
   
Filozofia, religia
Piotr Szumlewicz
Niezbędnik ateisty
Niezwykle osobiste rozmowy o ateizmie z kluczowymi postaciami polskiego życia publicznego. Piotr Szumlewicz zadaje pytania o najbardziej intymne aspekty duchowości, odpowiadają pisarze, filozofowie, dziennikarze, politycy, naukowcy i działacze społeczni, m.in. Agnieszka Graff, Jerzy Urban, Bożena Keff, Krzysztof Teodor Toeplitz, Robert Biedroń, Edwin Bendyk, Grzegorz Napieralski, Zygmunt Bauman, Kinga Dunin, Renata Dancewicz, Roman Kurkiewicz, Ludwik Stomma. Dla kogo ateizm był niezależnym wyborem, dla kogo strategią na przetrwanie i polityczną koniecznością? Prawdziwa książka dotykająca jednej z najintymniejszych stron ludzkiej natury.Wydawnictwo Czarna Owca
(dawniej Jacek Santorski & Co)

Stron 320, cena 34 zł

Edward Karolczuk
O wrogu
Koncepcję wroga i przyjaciela w polityce przedstawił Carl Schmitt (1888-1985), co nie oznacza, że przed nim nikt ich nie odróżniał i nie przelewał krwi swoich wrogów. Wbrew stanowisku Schmitta istotą polityki nie jest wyznaczanie wroga, lecz realizacja interesów poszczególnych grup społecznych. Za wrogów w historii ogłasza się zarówno poszczególnych ludzi, organizacje społeczne, stosunki społeczne, przedmioty i zjawiska przyrody, jak i wytwory ludzkiej fantazji. Wybór zależy od teoretyczno-programowych założeń danej siły politycznej, warunków historycznych, tradycji i doraźnych potrzeb politycznych. Każdy przedstawia swego wroga jako pozbawionego racji i co najmniej moralnie podejrzanego.

Edward Karolczuk (ur. 1955 r.) – doktor nauk humanistycznych, interesuje się problemami teorii polityki, historii najnowszej oraz społeczno-politycznymi skutkami transformacji ustrojowej. Autor artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych
i zagranicznych. Publikował na łamach „Dziś” i „Przeglądu”.

Stron 356, cena 27 zł

Bertrand Russell
Religia i nauka
Jest to niezwykła ksiażka - pisze we wstępie tlumaczka i autorka wstępu prof. Barbara Stanosz - żadna inna nie zasługuje w równej mierze na miano zwięzłego kompendium wiedzy przyrodniczej, historycznej i filozoficznej, która stanowi mocny fundament naukowego, racjonalistycznego i humanistycznego swiatopoglądu. Opisane przez Bertranda Russella milowe kroki w dziejach nowożytnej nauki nigdy nie stracą swojej swiatopoglądowej wymowy, a rejestr przeszkód, które przez wiele stuleci piętrzyła przed nauką zinstytucjonalizowana religia, pozostanie zawsze aktualnym znakiem ostrzegawczym przed stagnacją lub nawet regresem kulturowym, jakim grozi ludzkości idea odnowy duchowej pod dyktando jakiegokolwiek kościoła.

 


Stron 156, cena 25 zł

Barbara Stanosz
Demokracja w cieniu Kościoła
Konflikt między instytucją Kościoła katolickiego i modelem nowoczesnej, liberalnej demokracji jest autentyczny i głęboki: interesy i aspiracje każdej ze stron tego konfliktu są niszczące dla drugiej. Nie ma tu jednak pełnej symetrii. Sytuacja Kościoła jest mniej dramatyczna niż sytuacja demokracji. „Pojednanie” może przynieść Kościołowi duże korzyści lub znaczne straty; demokracja ma do stracenia wszystko. Równość obywateli nie jest bowiem - wbrew żartowi z Folwarku zwierzęcego - pojęciem stopniowalnym: ludzie nie mogą być równi i równiejsi. Wolność człowieka jest wprawdzie stopniowalna; jednakże poniżej pewnego progu przestaje być wolnością, stając się zniewoleniem. A właśnie te dwie wartości są ogniskiem konfliktu. Kościół żąda dla siebie wielu rozmaitych przywilejów, tymczasem demokracja nie może mu przyznać żadnego przywileju, nie gwałcąc zasady równości obywateli, tj. nie przestając być demokracją. (Fragment książki)


Stron 200, cena 25 zł (nakład wyczerpany)

James A. Haught
Święty koszmar
Badanie ludzkich dziejów ujawnia ponurą prawidłowość. Wszędzie tam, gdzie religia uzyskała dominujący wpływ na życie społeczne, stała się przyczyną krwawych prześladowań i okrucieństw. Im silniej ludzie wierzą w nadnaturalne byty, tym bardziej nieludzkie są ich uczynki. Kultury zdominowane przez kościoły i religie są bez wyjątku nietolerancyjne i bezwzględne wobec tych, którzy tej wiary czy przekonań nie podzielają, a często również wobec własnych wyznawców. Święty koszmar to wstrząsająca historia mordów i okrucieństw religijnych od średniowiecza do czasów współczesnych.

 


 

Stron 152, cena 20 zł (nakład wyczerpany)

Andrzej Dominiczak
Bez miłosierdzia
To pierwsza w Polsce książka poświęcona w całości krytyce Jana Pawła II. Składają się na nią najciekawsze artykuły wybrane ze źródeł polskich i światowych. Ich autorzy poddają surowej ocenie samego papieża, jego kult i ludzi ów kult szerzących, którzy za nic sobie mają jego poparcie dla krwawych dyktatorów, lekceważenie dramatu gwałconych kobiet lub bezwzględny zakaz stosowania prezerwatyw, nawet tam, gdzie epidemia AIDS osiągnęła rozmiary zagrażające wyniszczeniem całych narodów. Ta nie licząca się z ludzkim życiem i cierpieniem postawa coraz częściej spotyka się z surowym potępieniem - nie w Polsce jednak. W ojczyźnie Jana Pawła II panuje w tych sprawach milczenie. Jakby nie obchodziły nas losy milionów ofiar wojny, jaką papież prowadzi z ludźmi w obronie potęgi Kościoła i nienaruszalności dogmatów religijnych.

 


Stron 160, cena 20 zł (nakład wyczerpany)

Johann Gottlieb Fichte
Filozofia wolnomularza
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) - pierwszy w szeregu idealistycznych filozofów XIX wieku. Stworzył metafizykę opartą na pojęciu jaźni i skoncentrowaną na zagadnieniach etycznych. W jej ramach zbudował koncepcję aktywności ludzkiego intelektu oraz filozofię „czynu”, tj. działania świadomości społecznej, która konstytuuje rzeczywistość i nadaje jej sens moralny.
W Filozofii wolnomularza, swym poglądom filozoficznym nadał formę maksymalnie prostą, nie bez starania o wdzięk i żywość stylu. Głównym tematem rozprawki uczynił naprawę społeczeństwa - dzięki nowego typu elitom moralnym, które przez polityczną aktywność i przykład przezwyciężają jednostronność i cząstkowość dotychczasowego wychowania w imię wspólnego dobra.
Stron 72, cena 12 zł (nakład wyczerpany)

Hieronim Mróz
Męczennicy i oprawcy
Książka autora wydanej przed czterema laty pracy Jezus... Fakty i legendy, to wciąż jeszcze rzadki na polskim rynku przykład literatury demistyfikującej chrześcijaństwo i jego kościoły. Mróz siąga do źródeł, drobiazgowo analizuje Stary testament, a także postać Chrystusa i św. Piotra, porównującprzekazy bibilijne z odkryciami współczesnej nauki. Ze szczególną uwagą pochyla się nad fenomenem męczeństwa, zarówno jednostkowego, jak i całych narodów wydanych na pastwę starotestamentowego Jahwe.

 

 

 

Stron 207, cena 25 zł (nakład wyczerpany)

   
   
Książki wysyłamy za zaliczeniem pocztowym (10 zł porto) po zamówieniu drogą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl lub po otrzymaniu przekazu pocztowego na kwotę odpowiadającą cenie zamówionych pozycji plus 6 zł porto. Prosimy koniecznie o podanie tytułów i ilości zamawianych egzemplarzy. Nasz adres: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa,
tel. 624-17-27,  fax 625-36-26
Powrót na stronę główną katalogu