Instytut Wydawniczy Książka i Prasa poleca poniższe pozycje w sprzedaży wysyłkowej:
Zagadnienia społeczno-polityczne
Róża Luksemburg
Akumulacja kapitału
Niezwykłe dzieło z dziedziny ekonomii politycznej, które Róża Luksemburg napisała w celi więziennej. Wydana w 1913 r. Akumulacja kapitału wywołała namiętne kontrowersje. Liczne jej wątki antycypowały zasadę efektywnego popytu Keynesa, teorii wzrostu Harroda i Domara, nowoczesnych teorii pieniądza, akumulacji i kryzysów. Luksemburg wykazała, że kapitalizm wcale nie tworzy automatycznie rynków zbytu dla swoich towarów. Targany sprzecznościami między produkcją a realizacją zysków, musi tworzyć rynki przemocą, podbojami, zbrojeniami.
Dziś, w dobie skrajnie spolaryzowanej akumulacji bogactwa i ubóstwa, deptania swobód demokratycznych, brutalnej likwidacji zdobyczy społecznych klas pracujących, słynne hasło Róży Luksemburg: „Socjalizm albo barbarzyństwo!” nabiera ogromnej mocy.

Stron 700, twarda oprawa, cena wysyłkowa 45 zł

Róża Luksemburg
O rewolucji
Rosja 1905, 1917
O rewolucji jest czymś więcej niż tylko znakomitym świadectwem wydarzeń kluczowych dla zrozumienia historii minionego stulecia. Książka ta jest aktualna także dziś. Po pierwsze dlatego, że współczesny kapitalizm z jego władzą korporacji, atakiem na prawa społeczne i permanentną „wojną z terroryzmem” przypomina ten z początku XX wieku. Po drugie, bo coraz wyraźniej widać, że mechanizmy akumulacji kapitału stanowią poważne zagrożenie dla zdobyczy demokratycznych, a zależność ta była jednym z najważniejszych wątków myśli polsko-niemieckiej rewolucjonistki. Po trzecie wreszcie dlatego, że upadek socjaldemokracji zmusza współczesną lewicę do poszukiwania narzędzi teoretycznych i strategii politycznych odpowiednich do tej sytuacji.

Stron 250, twarda oprawa, cena wysyłkowa 30 zł

Róża Luksemburg
Kryzys socjaldemokracji
Dlaczego wydajemy Różę Luksemburg? Bo była jedną z najbardziej fascynujących i wymykających się stereotypom postaci XX wieku. Róża Luksemburg należy do tych nielicznych kobiet, których imię zapisało się w historii powszechnej. Co więcej, to jedyna Polka, która wniosła poważny i wciąż żywy wkład do rozwoju nowoczesnej teorii społecznej.
Kryzys Socjaldemokracji, napisany przez Różę 80 lat temu w pruskim więzieniu, czyta się dziś jak najbardziej aktualną i przenikliwą analizę polityki europejskiej socjaldemokracji. Pozwalają nam one zrozumieć rzecz dla ludzi lewicy niepojętą – jak to możliwe, że najsilniejsze partie europejskie, wyrosłe ze sprzeciwu wobec imperializmu, militaryzmu i kapitalizmu popierają obecnie okupację Iraku i ultraliberalną, antypracowniczą politykę ekonomiczną.

Stron 250, twarda oprawa, cena wysyłkowa 30 zł

Tomasz Borejza
PO-PiS
Pozorna opozycja
Według przeważającej, a nawet jednomyślnej, opinii mediów mainstreamowych, PO i PiS różnią się diametralnie. Tymczasem Tomasz Borejza w swojej brawurowej analizie pokazuje coś zupełnie przeciwnego – że partie te, na pozór odmienne, są tak naprawdę bliźniaczo podobne. I właśnie ze względu na owe podobieństwo, a nie pozorną różnicę, wyśniona przez prawicowych publicystów „koalicja marzeń”, czyli POPiS, nie mogła i nie może powstać. Obie formacje walczą przecież na polityczną śmierć i życie o te same wartości i elektoraty.

Stron 120, cena 25 zł

Kazimierz Kelles-Krauz, Henryk Walecki, Władysław Leder
O kwestii żydowskiej
Przeczucie kryzysu
Przypomnienie stanowiska trzech ważnych przedstawicieli polskiej lewicy sprzed ponad stu lat wobec dążeń i aspiracji społeczności żydowskiej to coś więcej niż sentymentalna podróż do źródeł społecznej myśli lewicowej w Polsce. To świadectwo, że wśród umysłów lewicy przełomu wieków istniała świadomość nadciągającego kryzysu i katastrofy, w której centrum znajdować się mieli Żydzi. Przekonanie o barbarzyństwie kapitalizmu, w który niejako wpisany jest antysemityzm i wszelkiego rodzaju rasizm, oraz o niemożliwości rozwiązania kwestii narodowościowych bez rozwiązania kwestii fundamentalnej, jaką jest kwestia sprawiedliwości społecznej, nie straciły na aktualności.

Stron 140, cena 20 zł

William Blum
Państwo zła                         
Przwodnik po mrocznym imperium
FBI określa międzynarodowy terroryzm jako „bezprawne użycie siły lub przemocy przez grupę lub osobę o powiązaniach międzynarodowych, skierowane przeciw ludziom lub ich mieniu w celu osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, przez działania wywołujące zagrożenie lub wywierające przymus na administrację rządową czy też cale społeczeństwo lub jego część”.
Wydaje się, że pozwala ona zakwalifikować jako akty terroru niezliczone poczynania administracji amerykańskiej. Wiele przykładów zostanie omówionych w prezentowanej książce, w rozdziałach, których tytuły mówią o bombardowaniach, zbrojnych interwencjach, torturach, działaniach przy użyciu broni biologicznej i chemicznej itd.

Stron 398, cena 24 zł (nakład wyczerpany)

Piotr Jastrzębski, Vladan Stamenković
Humanitarna wojna
Ta bogato udokumentowana zdjęciowo książka wzięła się z przekonania, że cel nie uświęca środków, a wymordowanie z zimną krwią kilku tysięcy niewinnych cywilów jugosłowiańskich - w tym dzieci, kobiet i starców - przez lotnictwo NATO pod hasłem „humanitarnej wojny”, demokracji i praw człowieka było zbrodnią, o której nie można zapomnieć. Nawet wtedy, kiedy wymagają tego okoliczności polityczne.

Stron 107, cena 12 zł

Piotr Ikonowicz
Pracy i chleba
Krótka lekcja polityki, jaką w wywiadzie-rzece udziela czołowa postać polskiej radykalnej lewicy, na długo zapada w pamięć. Błyskotliwe, skrzące się dowcipem i okraszone wspomnieniami z dzieciństwa spędzonego na Kubie, dywagacje Ikonowicza pomagają zrozumieć wiele skomplikowanych problemów współczesnego świata - m.in. globalizację, integrację europejską, a także triumfalny i katastrofalny w skutkach pochód neoliberalizmu. Opis dyktatury Franco, którą przewodniczący PPS-u odczuł na własnej skórze, jak i portugalskiej rewolucji goździków, w której również uczestniczył, dają Czytelnikowi unikalną możliwość zapoznania się z gorącą atmosferą tamtych wydarzeń. Książka zawiera wiele ciekawych zdjęć.

Stron 85, cena 10 zł

Roman Stefanowski
PPS
Całe pół wieku działalności Polskiej Partii Socjalistycznej, w czasie II wojny światowej i po wojnie, jest właściwie w Polsce prawie nieznane. Mało kto wie, że była to największa partia w emigracyjnym Londynie, a jedno z najsilniejszych kół było zorganizowane przy Radio Wolna Europa. Z PPS wywodzili się premierzy i ministrowie emigracyjnego rządu. Książka Romana Stefanowskiego, działacza niepodległościowego, kierownika Działu Badań i Analiz w Radio Wolna Europa, będąc dla czytelnika w Polsce źródłem wielu nieznanych dotąd wiadomości nie nudzi. Napisana jest żywym językiem radiowych pogadanek i czytanie jej sprawia niewątpliwą przyjemność.

Stron 205, cena 12 złotych

Apel o nowy, globalny humanizm
Manifest humanistyczny 2000
„Manifest” został wydany przez Międzynarodową Akademię Humanizmu. Autorem projektu tego dokumentu jest prezes Międzynarodowej Akademii Humanizmu i były przewodniczący Międzynarodowej Unii Humanistyczno-Etycznej, Paul Kurtz. Manifest ten został opublikowany jesienią 1999 roku w kwartalniku Free Inquiry. Do tego momentu podpisało go stu trzydziestu sześciu intelektualistów, uczonych, polityków i działaczy społecznych z dwudziestu dziewięciu krajów świata - wśród nich dziesięciu laureatów nagrody Nobla; podpisy nadal napływają.

Stron 70, cena 10 zł (nakład wyczerpany)

Książki wysyłamy za zaliczeniem pocztowym (10 zł porto) po zamówieniu drogą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl lub po otrzymaniu przekazu pocztowego na kwotę odpowiadającą cenie zamówionych pozycji. Prosimy koniecznieo podanie tytułów i ilości zamawianych egzemplarzy. Nasz adres: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa,
tel. 624-17-27,  fax 625-36-26
Powrót na stronę główną katalogu