Instytut Wydawniczy Książka i Prasa poleca poniższe pozycje w sprzedaży wysyłkowej:
Zdrowie, edukacja, poradniki
Anna Ligienza
Poradnik dla sekretarzy, skarbników i komisji
rewizyjnych w organizacjach związkowych
„Przygotowując instrukcję-poradnik, chciałabym udzielić pomocy i porad tym, którzy biorą na siebie trudne zadanie reprezentowania interesów pracowniczych. Moje opracowanie przeznaczone jest dla osób prowadzących księgowość, sekretarzy organizacji związkowych oraz odpowiedzialnych za kontrolę w zakładowych organizacjach związkowych. W poradniku znajdziecie wskazówki, jakie wymogi określone prawem należy spełnić, aby związek zawodowy mógł prawidłowo prowadzić swoją działalność. Ponadto w poradniku zamieszczam projekty wzorcowych dokumentów, takich jak: regulamin pracy komisji rewizyjnej; wzory protokołów, wzory sprawozdań i bilanse. Wzorce te w konkretnych sytuacjach mogą wymagać pewnych korekt dostosowawczych.”

Stron 80, cena 10 zł

Czesław Sieradzan
Droga do pomyślności
Jak sugeruje to już tytuł, jest to swoistego rodzaju poradnik prezentujący podstawowe elementy składającego się na proces kształtowania prawidłowego charakteru człowieka i pomagający w jego dalszym rozwoju na drodze autokreacji. Zawiera on również wskazówki pomagające w realizacji planów i pragnień na drodze wpisującej się we frommowską wizję społeczeństwa „być”, a także refleksje dla poszukujących szczęścia i sensu życia
Czesław Sieradzan jest doświadczonym pedagogiem, autorem książki Jak wychować dziecko na człowieka sukcesu (Niniwa, Łódź 1999)

Stron 168, cena 15 zł

Książki wysyłamy za zaliczeniem pocztowym (10 zł porto) po zamówieniu drogą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl lub po otrzymaniu przekazu pocztowego na kwotę odpowiadającą cenie zamówionych pozycji plus 6 zł porto. Prosimy koniecznie o podanie tytułów i ilości zamawianych egzemplarzy.
Nasz adres pocztowy: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa,
tel. 624-17-27,  fax 625-36-26
Powrót na stronę główną katalogu