Lewą nogą nr 2/93

Spis treści


polityka
   Wojciech Orliński   1989 - przegrana rewolucja
   Anna Żuk   Szkice z socjologii obłudy
   Piotr Ikonowicz   Król jest nagi
   Zuzanna Dąbrowska   Pragmatycy i wizjonerzy
   Wojciech Orliński   Dlaczego nie można być konserwatywno-liberalnym socjalistą?
   Stefan Zgliczyński   Jugosławia - jak to się stało?
   Igor Lewy   Kupić pokój
   Grzegorz Jaszuński   "Robotnik" - 1944
   OMÓWIENIA - RECENZJE
artystyka
   WIERSZE
   Piotr Zgliczyński
   Jarosław Mikołajewski
   Artur Girdwoyń
   Jarosław Mikołajewski   Stasys, brat Vincenta
   Stasys Eidrigevičius   Rysunki z podróży do Japonii (1987)
   Roman Razgrom   Lekarz i celnilk
   Michał Kłosiński   Bier Beer
   J. Żupliński   Porządkowanie chaosu

powrót do archiwum