Lewą nogą nr 3/94

Spis treści


polityka
   Wojciech Orliński   Powrót lewicy
   Z cyklu "Wieczory Trójkowe"  Czy chcemy żyć w kapitalizmie
   Zuzanna Dąbrowska   To jest wojna
   Marcello Flores d'Arcais   Zaakceptować ustrój jaki jest i łagodzić dysproporcje
   Wojciech Orliński   Yuppiero conscendo
   Martin Summers   Ład starego świata
   A68   Akcja pod konsulatem
   OMÓWIENIA - RECENZJE
artystyka
   WIERSZE
   Szymon Kantorski
   Kain May
   Julia Szwarc
   FASCYNACJE
   Andrzej B. Opala   Moje spotkania z Broniewskim czyli lewicowy warchoł
   Piotr Socha   Podałem rękę Hrabalowi
   Rozmowa z Bohumilem Hrabalem  Nie można żyć bez szczeliy w mózgu
   Grzegorz Wysocki   Spóźniona wypłata
   M. Zaláni   Bajki
   Jerzy Giebułtowski   Ziemia jałowa T.S. Eliota - impresje buddyjskie
   DROBIAZGI
   Roman Razgrom  Człowiek czystych rąk

powrót do archiwum