Lewą nogą nr 4/95

Spis treści


polityka
   Wojciech Orliński   Dwie wolności, dwa liberalizmy
   Rozmowa z Bilalem Qashou   Walczymy o to, aby być naprawdę
   Agnieszka Rothert   Wolność - Równość - Siostrzaństwo?
   Wojciech Orliński   Mit denazyfikacji
   Ewa Truszkiewicz-Budziłło   Cywilizacja zachodnia w oczach Watykanu
   Stefan Zgliczyński   Powtórka z historii, czyli czyszczenie etniczne a la Jugosławia
   Rozmowa z Ilją Marinkowiciem  Jedyna prawdziwa kontrrewolucja
   OMÓWIENIA - RECENZJE
artystyka
   WIERSZE
   M. Zaláni
   Mariusz Grzebalski
   Monika Jagoda
   FASCYNACJE
   Stefan Zgliczyński   Albert Schweitzer - po pierwsze życie
   Artur Sitnik   Shorty
   Leonard Woroniecki   Chata morgana
   Przemysław Wielgosz i Wojciech Orliński Komuna Otwock
   DROBIAZGI
   Paweł Dunin-Wąsowicz   Krótka historia Paula Wellera i "The Jam"

powrót do archiwum