Lewą nogą nr 9/97

Spis treści


polityka
   PUBLICYSTYKA
   Stefan Zgliczyński   Prawica a rasizm
   Rozmowa z György Spiró   "Psa z kulawą nogą nie obchodzi to, co dzieje się w Polsce"
   Ewa Mazierska   Kto jest socjalistą
   Rafał Pankowski   Białorusini zazdrośni o disco-polo
   POLITOLOGIA
   Wojciech Orliński   Marks dzisiaj
   Isaiah Berlin   Młodość Karola Marksa
   Piotr Kownacki   Trzecia droga - w poszukiwaniu kierunków rozwoju
   FILOZOFIA
   Michał Kozłowski   Perspektywy i zagrożenia krytyki społecznej
   Tomasz Rafał Wiśniewski   Aktualność teorii krytycznej
   Maciej Uliński   Freud zmistycyzowany
   OMÓWIENIA - RECENZJE
   Tendencje w przedstawianiu najnowszych dziejów Polski na łamach "Tygodnika Solidarność"
   Polska w oczach Kanadyjczyków i Amerykanów
artystyka
   WIERSZE I OPOWIADANIA
   Fernando Pessoa
   Waldemar Borzestowski
   Daniel Kalinowski
   Mazllum Saneja
   Rozmowa z Mazllumem Saneją   "Moją ojczyzną jest człowiek"
   FASCYNACJE
   Wojciech Orliński, Stefan Zgliczyński  Wspomnienie o Wiktorze Woroszylskim
   Wiktor Woroszylski   Wiersze
   Stefan Zgliczyński   Bertolt Brecht nie żyje
   Bertolt Brecht   Wiersze
   MIĘDZYNARODÓWKA SYTUACJONISTYCZNA
   Przemysław Wielgosz   Zamiast wstępu
   Christopher Gray   Krótki kurs historii Międzynarodówki Sytuacjonistycznej
   Adam Ryć   Sytuacjonizm we Francji
   Rebelia w Watts
   Raoul Vaneigem   Rewolucja życia codziennego
   Guy Debord   Społeczeństwo spektaklu
   Stanisław Kroszczyński   Dwadzieścia lat później czyli społeczeństwo spektaklu w r. 1988
   DRAMAT
   Roman Razgrom   Pularda po prowansalsku

powrót do archiwum