Strona główna  |  Numer bieżący  |  Archiwum  |  Zamówienia  |  Listy do redakcji  |  O piśmie

polityka – artystyka


Półrocznik polityczno-artystyczny

Redagują:
Przemysław Wielgosz
Stefan Zgliczyński

Współpraca:
Samir Amin (Dakar/Paryż)
Giovanni Arrighi (Baltimore, USA)
Maciej Gachewicz
Zbigniew Marcin Kowalewski
Ewa Mazierska (Adlington, GB)
Wojciech Orliński
James Petras (Binghamton, USA)
Jerzy Szygiel, Mariusz Turowski,
Michel Warschawski (Jerozolima)
Tomasz Rafał Wiśniewski
Jacek Zychowicz

Opracowanie graficzne:
Magda Ostrowska

Redaktor techniczny:
Anna Lewandowska

574 strony, rysunki, grafiki, zdjęcia

Zamówienia:
Internetowa strona pisma zawiera
tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną
ze wszystkimi artykułami, zdjęciami, grafikami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem:
kip@medianet.pl
w cenie 20 zł plus porto.

Archiwum:
Nr 1-12   Nr 13   Nr 14   Nr 15

Spis treści:

PUBLICYSTYKA

Stefan Zgliczyński
Przeklęta Europa   Wyświetl

Rozmowa z Noamem Chomskym
Powiedzieć prawdę o imperializmie

Susan George
Jak wygrać wojnę idei? Czytając Gramsciego

Przemysław Wielgosz
Czytając Różę Luksemburg.
Wczesne teorie globalizacji
  Wyświetl

FEMINIZM DZIŚ

Jennifer Cotter
Feminizm dziś   Wyświetl

Ewa Majewska
Polityczny wymiar współczesnego feminizmu

Rozmowa z Helene Cixous
Od „śmiechu Meduzy” do rynku wojny

Gayle S. Rubin
Rozmyślając o seksie: zapiski w sprawie
radykalnej teorii polityki seksualności

KOBIETY, SEX I REWOLUCJA

Katarzyna Szumlewicz
Kobiety i transformacja ustrojowa w Polsce

Magdalena Ostrowska
Polityka jest rodzaju żeńskiego,
ale nie ma w niej kobiet

Aneta Franas
Kobiety argentyńskiej lewicy rewolucyjnej lat 70.
Ideologia a osobiste doświadczenia
udziału w walce rewolucyjnej

Róża Luksemburg
Prawo wyborcze kobiet a walka klas   Wyświetl

Teresa L. Ebert
Aleksandra Kołłontaj i Czerwona Miłość

Aleksandra Kołłontaj
Stosunki między płciami a walka klas

Boris Fraenkel
Za Wilhelmem Reichem

Zbigniew Marcin Kowalewski
Marksizm a psychoanaliza

Wilhelm Reich
Seksualno-ekonomiczne podstawy rodziny mieszczańskiej

Theodor W. Adorno
Tabu seksualne a współczesne prawo

Jacek Łukasz Kornak
Orfeusz a problemy tożsamości seksualnej

WIERSZE, OPOWIADANIA

Bertolt Brecht
Henryk J. Kozak
Krzysztof Grzelak
Oskar Szwabowski
Dominika Bieńkowska
Marcin Rzymski
Jerzy Drewnowski

FASCYNACJE

Pablo Neruda
Wiersze

Radomir Galdámez Muńoz
Victor Jara

Katarzyna Szumlewicz
Fotografie Cindy Sherman – demontaż wizerunku
kobiety, w którym brakuje dla niej miejsca

Jacek Uglik
Woody Allen – skrzypce Ingresa   Wyświetl

FILM

Ewa Mazierska
W imię nieobecnych ojców i innych mężczyzn: obraz
macierzyństwa w polskim kinie postkomunistycznym

MUZYKA

Jacek Zychowicz
Alban Berg, czyli przyszłość bez wyzwolenia

TEATR

Marek Krakowski
Książę Adam   Wyświetl


Powrót do początku strony
 
© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)