Strona główna  |  Numer bieżący  |  Archiwum  |  Zamówienia  |  Listy do redakcji  |  O piśmie

Rewolucja  •  półrocznik społeczno-polityczny i historyczny   •   nr 4  •   zima  2006


Redakcja i tłumaczenia:
Zbigniew Marcin Kowalewski
Magdalena Ostrowska

Opracowanie graficzne:
Magdalena Ostrowska

Redaktor techniczny:
Anna Lewandowska

650 stron tekstu,
zdjęcia, grafiki

Rada redakcyjna:
Skład rady Wyświetl

Zamówienia:
Internetowa strona pisma zawiera
tylko niektóre artykuły, często
wybrane fragmenty.
Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, zdjęciami, grafikami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem:
kip@medianet.pl
Cena: 25 zł plus porto

Archiwum:
Nr 1  Nr 2  Nr 3

Spis treści:

 

Daniel Podrzycki
Praca, godność, sprawiedliwość
Wybór pism i wypowiedzi

Magdalena Ostrowska
Idei nie zabiją  Wyświetl
Pamięci Daniela Podrzyckiego

Zbigniew Marcin Kowalewski
Śmierć na drodze do partii robotniczej

Zbigniew Marcin Kowalewski
Solidarność zachodniej lewicy z „Solidarnością”
Opowiem, jak to było

Magdalena Ostrowska
Zdradzona „Solidarność”

 

KAPITALIZM, IMPERIALIZM, BARBARZYŃSTWO

John Bellamy Foster i Brett Clark
Imperium barbarzyństwa

Michel Husson
Niezrównoważona globalizacja  Wyświetl

 

REWOLUCJA IRACKA 1958

Anne Alexander
Mieć odwagę zwyciężyć.   Wyświetl
Komuniści iraccy w dobie rewolucji 1946-1959

 

ANTYSTALINOWSCY KOMUNIŚCI – WARSZAWA 1943

Ryszard Nazarewicz
Lewą marsz...
O Leonie Lipskim i Teofilu Głowackim

Lewą Marsz
Wprowadzenie  Wyświetl
Wybór artykułów 

 

AUTONOMIA ROBOTNICZA WE WŁOSZECH

Zbigniew Marcin Kowalewski
Od rad fabrycznych do robotników pod bronią.

Bordiga, Gramsci i komuniści włoscy
wobec autonomii robotniczej 1919-1922

A. Łozowski
Lokaut i okupacja fabryk  Wyświetl

 

ROBOTNICY PETERSBURGA 1905

Magdalena Ostrowska
Walka o władzę robotniczą   Wyświetl

Lew Trocki
Proletariat a rewolucja

Przedmowa do Historii Rady Delegatów Robotniczych Petersburga

Lew Trocki
Rada a rewolucja. Pięćdziesiąt dni

Gieorgij Chrustalow-Nosar
Historia Rady Delegatów Robotniczych Petersburga

Lew Trocki
Z odezw rewolucyjnych i komentarzy politycznych

Dmitrij Swierczkow-Wwiedienski
Ostatnie posiedzenie Rady Delegatów Robotniczych

 

Recenzje

Pożegnanie towarzyszy


Powrót do początku strony
 
© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)