Strona główna  |  Numer bieżący  |  Archiwum  |  Zamówienia  |  Listy do redakcji  |  O piśmie

Rewolucja  •  półrocznik społeczno-polityczny i historyczny   •   nr 3  •   jesień 2003


Redakcja i tłumaczenia:
Zbigniew Marcin Kowalewski
Magdalena Ostrowska

Opracowanie graficzne:
Magdalena Ostrowska

Redaktor techniczny:
Anna Lewandowska

650 strony tekstu,
zdjęcia, grafiki

Rada redakcyjna:
Skład rady Wyświetl

Zamówienia:
Internetowa strona pisma zawiera
tylko niektóre artykuły, często
wybrane fragmenty.
Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, zdjęciami, grafikami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem:
kip@medianet.pl
Cena: 20 zł plus porto

Archiwum:
Nr 1  Nr 2

Spis treści:

Daniel Bensaïd
Nowa wojna trojańska, nowy internacjonalizm

Valerio Evangelisti
Amerykański popęd śmierci

Julian Tuwim
Do prostego człowieka

Zbigniew Marcin Kowalewski
Afgański konwój śmierci. Zbrodnia imperializmu
w świetle doktryny Tocqueville’a
  Wyświetl

Stefan Zgliczyński
Rewolucja boliwariańska Hugo Chaveza

Magdalena Ostrowska
Wyobraź sobie... socjalizm XXI wieku

POLSKA – ROBOTNICY WOBEC KAPITALIZMU

Florian Nowicki
Postawy robotników wobec prywatyzacji.
Na granicy dwóch ustrojów (1986-1994)
  Wyświetl

DYNAMIKA KLASOWA INTIFADY

Wprowadzenie

Szulamit Aloni
Do ludobójstwa nie potrzeba komór gazowych  Wyświetl

Jennifer Loewenstein
Zniszczenie Palestyny dobiega końca

Ilan Pappe
Nakba – palestyńska katastrofa narodowa – 55 lat temu i dziś

Adam Hanieh
Stosunki klasowe, ekonomia polityczna i druga Intifada

Aisza Handal, Julien Salingue i Pierre-Yves Salingue
Przyszłość palestyńskiego ruchu wyzwoleńczego

Taufik Haddad
Kryzys kierownictwa, klasy marginalne i społeczności peryferyjne
w trzecim roku Intifady Al-Aksa

Rozmowy z Ahmadem Saadatem (Abu Ghassanem)
O jedną władzę demokratyczną w całej Palestynie historycznej

Ibrahim Nadżi Allusz
O paralelach między Komuną Paryską a Intifadą Palestyńską.
Różnice klasowe w walce o wyzwolenie narodowe

REWOLUCJA A PAŃSTWO – WŁOCHY W LATACH 70.

Paolo Persichetti i Oreste Scalzone
Symbioza wywrotowego ruchu społecznego i walki zbrojnej  Wyświetl

REWOLUCJA A PAŃSTWO – CZERWONE BRYGADY

Renato Curcio
Od partyzantki fabrycznej do „uderzenia w serce państwa”  Wyświetl

REWOLUCJA A PAŃSTWO – REFLEKSJE MARKSISTOWSKIE

Lew Trocki
Marksizm wobec terroryzmu  Wyświetl

Louis Althusser
Marksizm jako teoria skończona. Notatki o państwie

TRADYCJA UCISKANYCH W DOBIE GLOBALIZACJI

Michael Löwy
Od rebelii kapitana Swinga do Ruchu Bezrolnych. Chłopskie ruchy oporu
wobec kapitalizmu w świetle historiografii Erica Hobsbawma

Adolfo Gilly
Globalizacja, przemoc, rewolucje

John Lennon
Imagine


Powrót do początku strony
 
© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)