Strona główna  |  Numer bieżący  |  Archiwum  |  Biblioteka „Bez Dogmatu”  |  Listy do redakcji

Nr 63 - zima 2005

W numerze między innymi:

Cywilizacja aborcji
Marta Trzaskowska

Co mogłaby zrobić socjaldemokracja,
gdyby była?

Dyskusja redakcyjna
Kapitalizm - co nowego?
Anna Kalenik, Michał Kozłowski
Piotr Szumlewicz, Immanuel Wallerstein
Zastępczy objekt nienawiści
Bojan Stanisławski
Język jako narzędzie władzy
Jarosław Klebaniuk
Ustawiczny lęk przed mniejszościami
Katarzyna Chmielewska
Proste recepty
Spis treści całego numeru

Numery archiwalne:
Nr 55, Nr 58, Nr 59, Nr 60, Nr 61, Nr 62, inne

Polecamy:
Gorąco polecamy książki z serii
Biblioteka Bez Dogmatu
oraz książki wydawnictwa Prometeusz


 

Wybrane artykuły z pisma naszych amerykańskich przyjaciół (po angielsku)Kwartalnik kulturalno-polityczny (63)

Pismo niezależne, nie będące organem żadnej partii, ugrupowania ani stowarzyszenia.

 

Redaguje zespół:
Katarzyna Chmielewska, Andrzej Dominiczak,
Michał Kozłowski, Krzysztof Lubczyński,
Katarzyna Nadana, Piotr Rymarczyk,
Tomasz Żukowski

Redaktor odpowiedzialny za numer:
Tomasz Żukowski

Stali współpracownicy:
Marian Hillar, Anna Kalenik,
Tomasz Krzyżanowski, Mateusz Kwaterko,
Leszek Nowak, Barbara Stanosz, Katarzyna
Szumlewicz, Piotr Szumlewicz, Jan Woleński

Rysunki:
Marek Chaczyk

Projekt okładki:
Andrzej Pągowski i Maciej Kałkus

Adres redakcji:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
Telefon: (22) 624 17 27  Fax: (22) 625 36 26

Prenumerata:
Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, rysunkami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl w cenie 26 zł rocznie (4 numery)


Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)