Strona główna  |  Numer bieżący  |  Archiwum  |  Zamówienia  |  Spis treści

Lewą nogą

14/02


Półrocznik polityczno-artystyczny

Redagują:
Przemysław Wielgosz
Stefan Zgliczyński

Współpraca:
Maciej Gachewicz
Zbigniew Marcin Kowalewski
Antoni Malinowski
Ewa Mazierska (Adlington, GB)
Wojciech Orliński
James Petras (Binghamton, USA)
Michel Warschawski (Jerozolima)
Tomasz Rafał Wiśniewski
Jacek Zychowicz

Opracowanie graficzne:
Anikó Kiss

Redaktor techniczny:
Anna Lewandowska

500 stron tekstu
rysunki, grafiki, zdjęcia

Zamówienia:
Lewą Nogą można zamówić
pocztą elektroniczną pod adresem
kip@medianet.pl
w cenie 10 zł plus porto.

Archiwum:
Nr 1-12   Nr 13

W numerze:

AMERYKA

Henryk Kozak
God Bless America  Więcej

List obywateli amerykańskich
do przyjaciół w Europie

Nie niszczyć świata wokół nas
rozmowa z Edwardem W. Saidem

USA to czołowe państwo terrorystyczne
rozmowa w Noamem Chomskym

Zoltan Grossman
Zabijanie cywilów w imię obrony bezbronnych.
Krótkie wprowadzenie do historii
amerykańskich interwencji zbrojnych

William Blum
Interwencje amerykańskie
po II wojnie światowej

Stefan Zgliczyński
I love New York
 Więcej

Kamila Ambrosiewicz
Prymusi kontra terroryści

James Petras
11 września – w rok później

Tomasz Rafał Wiśniewski
Ameryka – smutek i tragizm
sfalsyfikowanego projektu

Globalizacja – komiks

PALESTYNA

Jerzy Szygiel
Lustrzane odbicie

Israel Shamir
Historia Żydów nie zdała się na nic

Edward W. Said
Negocjować z Izraelem można tylko jedno

Sergio Yahni
Dlaczego odmawiam służby wojskowej

James Petras
Izrael a Stany Zjednoczone – unikalne stosunki

Winy Zachodu
rozmowa z Januszem Daneckim

Przemysław Wielgosz
Widmo islamskiej rasy

Ella Shohat
Refleksje na temat utraty włosów i pamięci

List Żydowskiej Gminy Reformowanej
do prezesa Telewizji Polskiej S.A.

List Jerzego Szygiela do Przewodniczącego
Zarządu Żydowskiej Gminy Reformowanej

List Jacka Żakowskiego do redakcji Lewą Nogą

Oświadczenie Stefana Zgliczyńskiego

HISTORIA

Leopold Trepper
Wielka gra
Wspomnienia „dyrygenta” Czerwonej Orkiestry
(framenty)  Więcej

Michel Dreyfus, Roland Lew
Komunizm a przemoc

OMÓWIENIA, RECENZJE

WIERSZE, OPOWIADANIA

Oskar Szwabowski

Jacek Uglik

Piotr Krasucki

Jan Kurowicki

Henryk J. Kozak

Tomasz Bohajedyn

Krzysztof Beśka

FOTOGRAFIE

MUZYKA

Michel Porcheron
Manu Chao – trubadur antykapitalistów

Rafał Księżyk
Czarodziejska peleryna
Sinatra i narodziny potęgi stylu  Więcej

Jacek Zychowicz
Zmartwychwstanie awangardy?

TEATR

Katarzyna Szumlewicz
Kobieta z siekierą

Elfriede Jalinek
Prezydent Wietrzyk-Zachodni

James Petras
Aksamitna Rewolucja Więcej

Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: (0-xxxx-22)   625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org