Strona główna  |  Numer bieżący  |  Biblioteka „Bez Dogmatu”  |  Prenumerata  |  Listy do redakcji

Nr 65 - lato 2005

W numerze między innymi:

Nieoczekiwana zmiana miejsc
Kobiety rozmawiają o seksie

Imigranci – europejska podklasa
Tomasz Żukowski
Co szkodzi zdrowiu
Dejours, Krakowski, Kozłowski
Memmi, Szumlewicz, święćkowska
Słowo o Sierpniu
Krzysztof Lubczyński
Ksiądz Emetyk
Mateusz Kwaterko
Czy kogoś krzywdzę?
Helena Eilstein
Święte prawdy
Spis treści całego numeru

Numery archiwalne:
Nr 55, Nr 58, Nr 59, Nr 60, Nr 61, Nr 62,
Nr 63, Nr 64, inne

Polecamy:
Gorąco polecamy książki z serii
Biblioteka Bez Dogmatu
oraz książki wydawnictwa Prometeusz


 

Wybrane artykuły z pisma naszych amerykańskich przyjaciół (po angielsku)Kwartalnik kulturalno-polityczny (65)

Pismo niezależne, nie będące organem żadnej partii, ugrupowania ani stowarzyszenia.

 

Redaguje zespół:
Katarzyna Chmielewska, Andrzej Dominiczak,
Michał Kozłowski, Krzysztof Lubczyński,
Katarzyna Nadana, Piotr Rymarczyk,
Tomasz Żukowski

Redaktor odpowiedzialny za numer:
Michał Kozłowski

Stali współpracownicy:
Marian Hillar, Anna Kalenik,
Tomasz Krzyżanowski, Mateusz Kwaterko,
Leszek Nowak, Barbara Stanosz, Katarzyna
Szumlewicz, Piotr Szumlewicz, Jan Woleński

Rysunki:
Marek Chaczyk

Projekt okładki:
Andrzej Pągowski i Maciej Kałkus

Adres redakcji:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
Telefon: (22) 624 17 27  Fax: (22) 625 36 26

Prenumerata:
Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, rysunkami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl w cenie 26 zł rocznie (4 numery). Cena rocznej prenumeraty zagranicznej wynosi równowartość 20 dolarów amerykańskich za wysyłkę pocztą lotniczą, 15 dolarów za wysyłkę pocztą zwykłą.


Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)