Strona główna  |  Numer bieżący  |  Biblioteka „Bez Dogmatu”  |  Prenumerata  |  Listy do redakcji

Nr 69 - lato 2006

W numerze między innymi:

Chichot historii
Krzysztof Lubczyński

Marketing polityczny
Tomasz Żukowski
Burda w buduarze
J. Leśniak, M. Kozłowski, J. Podróżny,
T. Święćkowska, A. Zawadzka
Jak przystać na to, co nie do przyjęcia
Christophe Dejours
Szpetne kulisy rozkwitu
Katarzyna Szumlewicz
Prawda na łożu tortur
Barbara Stanosz
Tako rzecze Kołakowski
Spis treści całego numeru

Numery archiwalne:
Nr 55, Nr 58, Nr 59, Nr 60, Nr 61, Nr 62,
Nr 63, Nr 64, Nr 65, Nr 66, Nr 67, Nr 68,
inne

Polecamy:
Gorąco polecamy książki z serii
Biblioteka Bez Dogmatu
oraz książki wydawnictwa Prometeusz


 

    

Wybrane artykuły z pisma naszych amerykańskich przyjaciół (po angielsku)Kwartalnik kulturalno-polityczny (69)

Pismo niezależne, nie będące organem żadnej partii, ugrupowania ani stowarzyszenia.

 

Redaguje zespół:
Katarzyna Chmielewska, Andrzej Dominiczak,
Michał Kozłowski, Krzysztof Lubczyński,
Katarzyna Nadana, Piotr Rymarczyk,
Tomasz Żukowski

Redaktor odpowiedzialny za numer:
Tomasz Żukowski

Stali współpracownicy:
Marian Hillar, Anna Kalenik,
Tomasz Krzyżanowski, Mateusz Kwaterko,
Leszek Nowak, Barbara Stanosz, Katarzyna
Szumlewicz, Piotr Szumlewicz, Jan Woleński

Rysunki:
Marek Chaczyk

Projekt okładki:
Andrzej Pągowski i Maciej Kałkus

Adres redakcji:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
Telefon: (22) 624 17 27  Fax: (22) 625 36 26

Prenumerata:
Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, rysunkami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl w cenie 26 zł rocznie (4 numery). Cena rocznej prenumeraty zagranicznej wynosi równowartość 20 dolarów amerykańskich za wysyłkę pocztą lotniczą, 15 dolarów za wysyłkę pocztą zwykłą.


Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)