Strona główna  |  Numer bieżący  |  Biblioteka „Bez Dogmatu”  |  Prenumerata  |  Listy do redakcji

Nr 73 – lato 2007

W numerze między innymi:

Trochę śmiesznie, trochę strasznie
Rozmowa redakcyjna

Pójdźcie w LiD
Michał Kozłowski

Złe traktowanie

A. Calderón Puerta, K. Chmielewska
A. Czarnacka, E. Majewska, J. J. Millás
T. Święćkowska, T. Żukowski


Jak zabawa to zabawa
Maja Prus
Raj na ziemi
Krzysztof Wolański
Filozoficzne podstawy ateizmu
Barbara Stanosz
Kapłani i błazen
Spis treści całego numeru

Numery archiwalne:
Nr 55, Nr 58, Nr 59, Nr 60, Nr 61, Nr 62,
Nr 63, Nr 64, Nr 65, Nr 66, Nr 67, Nr 68,
Nr 69, Nr 70 , Nr 71 , Nr 72

Polecamy:
Gorąco polecamy książki z serii
Biblioteka Bez Dogmatu
oraz książki wydawnictwa Prometeusz


 

    

Wybrane artykuły z pisma naszych amerykańskich przyjaciół (po angielsku)Kwartalnik kulturalno-polityczny (73)

Pismo niezależne, nie będące organem żadnej partii, ugrupowania ani stowarzyszenia.

 

Redaguje zespół:
Katarzyna Chmielewska, Andrzej Dominiczak,
Michał Kozłowski, Krzysztof Lubczyński,
Katarzyna Nadana, Piotr Rymarczyk,
Piotr Szumlewicz, Tomasz Żukowski

Redaktor odpowiedzialny za numer:
Michał Kozłowski

Stali współpracownicy:
Marian Hillar, Anna Kalenik, Marek Krakowski,
Tomasz Krzyżanowski, Mateusz Kwaterko,
Sebastian Michalik, Leszek Nowak,
Barbara Stanosz, Katarzyna Szumlewicz,
Teresa Święćkowska, Jan Woleński

Rysunki:
Marek Chaczyk

Projekt okładki:
Andrzej Pągowski i Maciej Kałkus

Adres redakcji:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
Telefon: (22) 624 17 27  Fax: (22) 625 36 26

Prenumerata:
Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, rysunkami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl w cenie 26 zł rocznie (4 numery). Cena rocznej prenumeraty zagranicznej wynosi równowartość 20 dolarów amerykańskich za wysyłkę pocztą lotniczą, 15dolarów za wysyłkę pocztą zwykłą.

Konto bankowe:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
44 1500 1777 1219 1033 3847 0000
KREDYT BANK -  IV Oddział w Warszawie


Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)