Strona główna  |  Numer bieżący  |  Biblioteka „Bez Dogmatu”  |  Prenumerata  |  Listy do redakcji

Nr 81 –  lato 2009
W numerze między innymi:
Ocenzurowano
Przytulano i fasolki
Katarzyna Szumlewicz
Ekonomia cenzury
Jakub Majmurek
Dziura. Instrukcja obsługi
Grzegorz Konat
Spoza Matriksu
Jan Podróżny, Teresa Święćkowska
Między więzieniem a zasiłkiem
Loïc Wacquant
Polska jest kobietą. Ale jaką?
Agnieszka Mrozik
Padnij! Powstań!

Numery archiwalne:

Nr 55, Nr 58, Nr 59, Nr 60, Nr 61, Nr 62,
Nr 63, Nr 64, Nr 65, Nr 66, Nr 67, Nr 68,
Nr 69, Nr 70, Nr 71, Nr 72, Nr 73, Nr 74,
Nr 75, Nr 76, Nr 77, Nr 78, Nr 79, Nr 80;


Polecamy:


Gorąco polecamy książki z serii
Biblioteka Bez Dogmatu
 

Kwartalnik kulturalno-polityczny (81)

Pismo niezależne, nie będące organem żadnej partii, ugrupowania ani stowarzyszenia.

 

Redaguje zespół:
Katarzyna Chmielewska, Andrzej Dominiczak,
Michał Kozłowski, Krzysztof Lubczyński,
Katarzyna Nadana, Piotr Rymarczyk,
Katarzyna Szumlewicz, Piotr Szumlewicz,
Teresa Święćkowska, Tomasz Żukowski

Redaktor odpowiedzialny za numer:
Michał Kozłowski

Stali współpracownicy:
Anna Kalenik, Grzegorz Konat,
Tomasz Krzyżanowski, Sebastian Michalik,
Anna Zawadzka

Rysunki:
Marek Chaczyk

Projekt okładki:
Maria Chmura

Adres redakcji:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
Telefon: (22) 624 17 27  Fax: (22) 625 36 26

Prenumerata:
Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, rysunkami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl w cenie 30 zł rocznie (4 numery). Cena rocznej prenumeraty zagranicznej (w Europie) wynosi 60 zł za wysyłkę pocztą lotniczą, 40 zł za wysyłkę pocztą zwykłą.

Konto bankowe:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
44 1500 1777 1219 1033 3847 0000
KREDYT BANK -  IV Oddział w Warszawie


Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)