NR 82  –  JESIEŃ 2009
W numerze między innymi:
Szanuj zieleń!
Wstręt
Michał Kozłowski
Renesans energii atomowej?
Lutz Mez, Mycle Schneider
Kryzys w Kalifornii
Gifford Hartman
Zielone dziecko kryzysu
Piotr Szumlewicz
Przychodzi baba do fryzjera
Agnieszka Mrozik
Przekleństwa niewinności
Anna Zawadzka
Nasza naszość
Spis treści całego numeru

Numery archiwalne:

Nr 55, Nr 58, Nr 59, Nr 60, Nr 61, Nr 62, Nr 63
Nr 64, Nr 65, Nr 66, Nr 67, Nr 68, Nr 69, Nr 70
Nr 71, Nr 72, Nr 73, Nr 74, Nr 75, Nr 76, Nr 77
Nr 78, Nr 79, Nr 81


Polecamy:


Gorąco polecamy książki z serii
Biblioteka Bez Dogmatu


 

 


 

Kwartalnik kulturalno-polityczny (82)

Pismo niezależne, nie będące organem żadnej partii, ugrupowania ani stowarzyszenia.

 

Redaguje zespół:
Katarzyna Chmielewska, Andrzej Dominiczak, Michał Kozłowski, Krzysztof Lubczyński,
Katarzyna Nadana, Piotr Rymarczyk, Piotr Szumlewicz, Tomasz Żukowski

Redaktorzy odpowiedzialni za numer:
Katarzyna Chmielewska, Teresa Święćkowska

Stali współpracownicy:
Marian Hillar, Anna Kalenik, Marek Krakowski, Tomasz Krzyżanowski, Sebastian Michalik,
Leszek Nowak, Barbara Stanosz, Katarzyna Szumlewicz, Teresa Święćkowska, Jan Woleński

Rysunki:
Marek Chaczyk

Projekt okładki:
Maria Chmura

Adres redakcji:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
Telefon: (22) 624 17 27  Fax: (22) 625 36 26

Prenumerata:
Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, rysunkami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl w cenie 30 zł rocznie (4 numery). Cena rocznej prenumeraty zagranicznej (w Europie) wynosi 60 zł za wysyłkę pocztą lotniczą, 40 zł za wysyłkę pocztą zwykłą.

Konto bankowe:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
44 1500 1777 1219 1033 3847 0000
KREDYT BANK -  IV Oddział w Warszawie


Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)