NR 84 –  WIOSNA 2010
W numerze między innymi:
Święta miłości kochanej ojczyzny
Nielegalny ginie łatwiej
Teresa Święćkowska
Trzy refleksje okołopatriotyczne
Michał Kozłowski
(Nie)możliwość tożsamości
Marcin Starnawski
Żydzi: apgrejd
Anna Zawadzka
I pokocha, i polegnie
Tomasz Żukowski
Kapitalizm emerytalny
Bartosz Olesiński
Transport Gazy !
Spis treści całego numeru

Numery archiwalne:

Nr 55, Nr 58, Nr 59, Nr 60, Nr 61, Nr 62, Nr 63
Nr 64, Nr 65, Nr 66, Nr 67, Nr 68, Nr 69, Nr 70
Nr 71, Nr 72, Nr 73, Nr 74, Nr 75, Nr 76, Nr 77
Nr 78, Nr 79, Nr 81, Nr 82, Nr 83;


Polecamy:


Gorąco polecamy książki zaprzyjaźnionych wydawnictw oraz z serii Biblioteka Bez Dogmatu


 
 
 


 

Kwartalnik kulturalno-polityczny (84)

Pismo niezależne, nie będące organem żadnej partii, ugrupowania ani stowarzyszenia.

 

Redaguje zespół:
Katarzyna Chmielewska, Andrzej Dominiczak, Michał Kozłowski, Krzysztof Lubczyński,
Katarzyna Nadana, Piotr Rymarczyk, Katarzyna Szumlewicz, Piotr Szumlewicz,
Teresa Święćkowska, Anna Zawadzka, Tomasz Żukowski

Redaktor odpowiedzialny za numer:
Michał Kozłowski

Stali współpracownicy:
Anna Kalenik, Grzegorz Konat, Tomasz Krzyanowski, Agnieszka Mrozik

Rysunki:
Marek Chaczyk, Maria Chmura

Projekt okładki:
Maria Chmura

Adres redakcji:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
Telefon: (22) 624 17 27  Fax: (22) 625 36 26

Prenumerata:
Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, rysunkami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl w cenie 30 zł rocznie (4 numery). Cena rocznej prenumeraty zagranicznej (w Europie) wynosi 60 zł za wysyłkę pocztą lotniczą, 40 zł za wysyłkę pocztą zwykłą.

Konto bankowe:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
44 1500 1777 1219 1033 3847 0000
KREDYT BANK -  IV Oddział w Warszawie


Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)