Nr 86-87 –  jesień, zima 2010/2011

W numerze między innymi:
Towarzysze są zmęczeni
Co się stało 11 listopada?
Jakub Nikodem, Wojciech Orowiecki
Kto pogryzł się w język?
Jedna z dwóch dziewczyn
Przyszłość pewnego marzenia
Jakub Majmurek
Czeski błąd
Krzysztof Zubilewicz
Historia nienarodowa
Wokół Żydokomuny Anny Zawadzkiej
Klejnoty szaleństwa
Maria Prus
Byle nie nihilizm
Spis treści całego numeru

Numery archiwalne:

Nr 55, Nr 58, Nr 59, Nr 60, Nr 61, Nr 62, Nr 63
Nr 64, Nr 65, Nr 66, Nr 67, Nr 68, Nr 69, Nr 70
Nr 71, Nr 72, Nr 73, Nr 74, Nr 75, Nr 76, Nr 77
Nr 78, Nr 79, Nr 81, Nr 82, Nr 83, Nr 84, Nr 85;


Polecamy:


Gorąco polecamy książki zaprzyjaźnionych wydawnictw oraz z serii Biblioteka Bez Dogmatu


 
 
 


 

Kwartalnik kulturalno-polityczny (86-87)

Pismo niezależne, nie będące organem żadnej partii, ugrupowania ani stowarzyszenia.

 

Redaguje zespół:
Katarzyna Chmielewska, Michał Kozłowski, Krzysztof Lubczyński, Jakub Majmurek,
Katarzyna Nadana, Jakub Nikodem, Piotr Rymarczyk, Katarzyna Szumlewicz,
Piotr Szumlewicz, Teresa Święćkowska, Anna Zawadzka, Tomasz Żukowski

Redaktorzy odpowiedzialni za numer:
Anna Zawadzka, Tomasz ukowski

Stali współpracownicy:
Anna Kalenik, Grzegorz Konat, Tomasz Krzyżanowski, Agnieszka Mrozik, Marcin Starnawski

Rysunki:
Pola Dwurnik

Projekt okładki:
Maria Chmura

Adres redakcji:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa
Telefon: (22) 624 17 27  Fax: (22) 625 36 26

Prenumerata:
Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, rysunkami etc. można zamówić pocztą elektroniczną pod adresem kip@medianet.pl w cenie 30 zł rocznie (4 numery). Cena rocznej prenumeraty zagranicznej (w Europie) wynosi 60 zł za wysyłkę pocztą lotniczą, 40 zł za wysyłkę pocztą zwykłą.

Konto bankowe:
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
44 1500 1777 1219 1033 3847 0000
KREDYT BANK -  IV Oddział w Warszawie


Powrót do początku strony

© Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Twarda 60, 00-818 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 625-36-26   kip@medianet.pl   www.iwkip.org
„Kliknij”, aby przeczytać przypis na końcu artykułu (Netscape 4.x)